►► INFO SESSION Wednesday 18/05 ◄◄

Help je graag medestudenten uit het buitenland met hun verblijf in België?
Heb je zin om activiteiten te organiseren?
Ben je internationaal georiënteerd?
Wil je graag je CV versterken met extra curriculaire activiteiten?

Dan is het ESN praesidium zeker iets voor jou! Je komt terecht in een leuk team van collega-studenten. Bovendien maak je kennis met vele internationale studenten en zorg jij er onder andere voor dat ze de tijd van hun leven hebben.

We zijn op zoek naar studenten die volgend jaar ons team als vrijwilliger willen bijstaan of zelfs al gemotiveerd genoeg zijn om het komend academiejaar al een functie in het praesidium op te nemen. Hieronder vind je een lijst van de beschikbare functies binnen ons praesidium. Als je zin hebt om ons te versterken, twijfel dan niet om een mailtje te sturen naar esn@student.uhasselt.be. We nodigen jullie alvast van harte uit op onze inforeceptie. Deze zal doorgaan op woensdag 18 mei om 16.30 uur.
►Waar?
Restaurant Universiteit Hasselt, Agoralaan gebouw D

►Wie?
Voor iedereen die ons nog niet kent en/of geïnteresseerd is om meer te weten te komen over ESN en mogelijk bij onze evenementen wil helpen

►Wat?
Tijdens de informatiesessie leggen we uit wat het Erasmus Student Network is, de werking van ESN Hasselt en de planning van het komende academiejaar. Kijk voor de functies onderaan in het event

[Echte aanrader!!]
Als je al meer wil weten, bekijk dan deze video over het Erasmus Student Network (ESN): https://www.youtube.com/watch?v=WQ071yzhUxI

►► HOE SOLLICITEREN? ◄◄
Hebben wij jou al overtuigd om te komen helpen bij ESN? Of kun je helaas niet aanwezig zijn bij onze infosessie?
Stuur een mail naar esn@student.uhasselt.be of contacteer ons op facebook! De functies die beschikbaar zijn staan onderaan dit bij dit event

_____________________________________________________

Would you like to help foreign students with their stay in Belgium?
Do you feel like organizing activities?
Are you internationally oriented?
Would you like to enhance your CV with extra activities?

Then the ESN board is for sure something for you! You’ll be part of a nice group of students. Moreover, you’ll get in touch with many international students and, among others, take care of making their stay the time of their life.

We are looking for volunteers but if you are motivated enough, you can even apply for a function in our praesidium (board). Below you can find a list with the available functions within our praesidium. If you fancy to enhance us, don’t hesitate to send an email to esn@student.uhasselt.be. We kindly invite you to our info session. This will take place on Thursday May 18 at 4.30 PM.

►Where?
Restaurant Hasselt university, Agoralaan gebouw D

►Who?
For those who don’t yet know us and/or are interested in knowing more about ESN and our section.

►What?
During the information session you’ll learn more about the Erasmus Student Network, the working of ESN Hasselt and the planning for the upcoming semester.

If you want to know more already, check out this video about the Erasmus Student Network (ESN): https://www.youtube.com/watch?v=WQ071yzhUxI

►► HOW TO APPLY? ◄◄
We’ve already convinced you that ESN is great and you want to join our section? Or unfortunately you can't make it to the info session?
Send a mail to esn@student.uhasselt.be or write us on facebook!

See you! The ESN Hasselt board
_____________________________________________________
Beschikbare functies / Available functions:

► Vice-praeses (Vice-president):
- Bijstaan praeses en vervangen / Assist & replace praeses
- Coördineren evenementen / Coordinate events
- Teambuilding

► Ab Actis (secretary):
- Typt verslagen van de vergaderingen uit / Types reports of meetings
- Typt verslagen voor subsidies, boekjes enz. / Types reports for subsidies
- Administratie leden / Administration members

► Quaestor (treasurer):
- Kas beheren / Manage cash
- Rekening beheren / Manage accounts
- Verzekeringen beheren / Manage insurance
- Aanwezigheid op de activiteiten om lidgeld te ontvangen, inkomprijs te ontvangen, te betalen / Present on events to receive membership fees, to pay, to recieve entrance fee...
- Boekhouding opstellen en bijhouden / Accountancy

► Partnership manager:
- Gaat mee op zoek naar sponsoren / Looks for sponsors
- Regeling subsidies stad Hasselt, STURA enz.
- Regelt locaties voor evenementen / Arranging locations for events
- Coördineren ESNcard / Coordinate ESNcard

► Communication manager:
- Foto’s trekken op activiteiten / Taking pictures on events
- Facebook/Instagram onderhouden / Maintain Facebook, Instagram
- Staat in voor ontwerp uitnodigingen / affiches / Responsible for desing posters
- Zal site moeten onderhouden / Maintain site

► Evenementen
►► Party manager
o Evenementen organiseren/Organizing events
o Welcome week
o Responsible party

►► Trips manager
o ESN België trip
o Trip i.s.m. met universiteit / Trips in association with uni
o Andere trips / Other trips

►► Culture & social projects manager
o SocialErasmus
o Mo'vin Europe
o ExchangeAbility
o Teambuilding
o Culturele evenemeten / Cultural events
o Welcome week

Date: 
18/05/2016 - 16:30
  • Everyone is invited.